Monthly Archives: ianuarie 2017

Modificari in noul cod fiscal 2017

Începând cu luna Ianuarie 2017, Codul fiscal a suferit o serie de modificări, după cum urmează: IMPOZITUL PE PROFIT A fost introdusă scutirea de la plata impozitului pe profit în primii 10 ani de activitate a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, cât și activități conexe acesteia. Noua reglementare a intrat în vigoare

Noi oportunitati de finantare pentru IMM-uri in 2017

Anul 2017 aduce noi oportunități pentru IMM-uri. 1. POR, Axa prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Între 200.000 – 1.000.000 Euro. Societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea