Curs Gratuit „Tehnici de imbunatatire a productivitatii”, Cluj-Napoca, 15-19 Aprilie 2019

Cursul „Tehnici de îmbunătățire a productivității” se adresează managerilor și tuturor angajaților din organizații, care doresc să aibă și să utilizeze instrumente pentru îmbunătățirea rezultatelor și a gestiunii resurselor necesare. Prin înțelegerea contextului socio-economic în care organizația își desfășoară activitatea, prin cunoașterea unor metode de lucru care pot determina obținerea de rezultate mai bune cu eforturi mai puține, prin participarea la simulările și activitățile practice ale acestui curs, participanții vor putea dezvolta abilități de înțelegere a proceselor, de conștientizare a conceptului de „valoare pentru client”, de reducere a pierderilor și de gestionare a activităților. Astfel, după participarea la curs, noile abilități se vor reflecta în final asupra creșterii productivității organizației și a capacității acesteia de a soluționa rapid și eficient problemele complexe cu care se poate confrunta în activitatea curentă.

Curs Gratuit „Tehnici de imbunatatire a productivitatii”, Cluj-Napoca, 15-19 Aprilie 2019

Se adreseaza:

  • Personalului de top-management, antreprenori
  • Personalul departamentelor de resurse umane
  • Personalului implicat în managementul strategic: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager departament, manager de proiect, manager de linie, şef echipă, team leader, din toate regiunile țării, cu exceptia Regiunea București-Ilfov.

Participarea este gratuita (se poate asigura transportul si cazarea la cerere) cu conditia indeplinirii urmatoarelor criterii:

  • Participantii sa trimita adeverinte din care sa reiasa calitatea de angajat;
  • Copie dupa CI;
  • Completarea formularelor de inscriere: formular grup tinta si cerere preinscriere (model atasat)
  • Transmiterea unui certificat constatator emis in ultimele 30 zile al companiei din care sa reiasa a fi autorizat cel putin unul din CAEN-urile din lista atasata;

Descarca toate documentele! 

Obiective
La finalul cursului, participanții:
• Vor cunoaște elementele care contribuie la creșterea productivității
• Vor înțelege principiile și conceptele de bază ale metodologiei Lean, vor putea identifica activitățile care adaugă valoare și activitățile care nu adaugă valoare de pe fluxul unui proces
• Vor distinge între diferitele categorii și tipuri de pierderi cronice, care de obicei se regăsesc pe un flux de proces
• Vor găsi analogii între categoriile tradiționale de pierderi și simptomele de tip similar existente în propriile activități (din diferitele domenii și zone de activitate ale unei organizații)
• Vor cunoaște, selecta și aplica cu succes o serie de instrumente de bază utile pentru reducerea pierderilor, cu efecte benefice asupra creșterii productivității
• Vor identifica deficiențe la nivelul propriilor procese și metode pentru contracararea acestora.

Tehnici îmbunătățirea productivității

Grup țintă:
• Personalul de top-management, antreprenori
• Personalul departamentelor de resurse umane
• Personalul implicat în managementul strategic: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager departament, manager de proiect, manager de linie, şef echipă, team leader

Structură:
Ziua 1
• Provocările actuale ale mediului de afaceri și nevoia de schimbare
• Productivitatea, ca indicator de performanță într-o organizație
• Valoare și pierderi în Lean
• Tipuri de activități, în funcție de valoarea pentru client
• Joc de simulare, pentru evidențierea diferențelor dintre managementul tradițional și managementul Lean al proceselor

Ziua 2
• Introducere în Lean – concepte, principii și terminologie cheie
• MUDA – cele 7 tipuri de pierderi Lean
• Joc simulare Lean pentru recunoașterea pierderilor pe un flux de proces
• Metode de creștere a productivității
• Instrumente pentru identificarea pierderilor (metode empirice și instrumente analitice)

Ziua 3
• Harta fluxului valorii (VSM)
• Familii de produse
• Trasarea stării actuale a fluxului valorii
• Exercițiu VSM
• Timp de tact, timpul de ciclu, lead time
• Trasarea stării viitoare a fluxului valorii (FSM)
• Exercițiu FSM

Ziua 4
• Instrumente Lean
• Sistemul pull, nivelarea producției, kanban
• Joc simulare Lean pentru îmbunătățirea fluxului de process

Ziua 5
• Sisteme IT&C pentru managementul afacerii (ERP, CRM, ECM)
• Elemente de Lean Accounting
• Planul de schimbare pentru transformarea Lean
• Contracararea deficiențelor din procesele productive

Persoană de contact:
Anca Poterașu
Cristina Stoenescu
Tel: 021/3121347
Fax: 021/3122106
E-mail: cursuri@fiatest.ro