Lansarea programului de finantare nerambursabila START 2013

Pe site-ul Directiei Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a aparut anuntul referitor la data de lansare a programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START.

Incepand cu data de 29 iulie 2013 ora 10.00 va fi activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START.

Documentatia programului se poate consulta si descarca la adresa: http://bit.ly/17xGIED

Beneficiari eligibili sunt societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) cu capital social integral privat, inregistrati conform Legii 31/1990 sau OUG 6/2011, care au la data completarii on-line a planului de afaceri cel mult 2 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului, iar administratorul societatii este cetatean roman si  are cel putin studii medii definitivate.

O conditie noua impusa beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate comerciala.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 70%, dar nu mai mult de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar. Contributia proprie de 30% poate fi asigurata din fonduri proprii sau prin credit (maxim 50.000 lei) acordat de institutia de credit partenera. Creditul bancar acordat in cadrul acestui program poate fi garantat in proporţie de 80% de FNGCIMM.

euro-money

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare se completeaza on-line planul de afaceri.

Pe prima pagina a aplicatiei solicitantul trebuie sa selecteze tipul intreprinderii aplicante (1.Intreprindere nou infiintata – este infiintata in anul depunerii cererii de finantare sau nu a desfasurat activitate pana in momentul completarii online a planului de afacer, sau 2.Intreprindere cu activitate – infiintata pana la 31.12.2012 si a desfasurat activitate pana in momentul completarii online a planului de afaceri). Alegerea tipului intreprinderii se face o singura data la accesarea aplicatiei si nu sunt posibile modificari ulterioare.

In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (luni, 29.07.2013), timp de 15 zile, pana la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere.

Admiterea in Program se va face  in  ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de investitii on-line.

Calcularea punctajului planurilor de investitii se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Grila de evaluare se poate consulta la finalul fisierului continand modelul planului de afaceri (anexa 1).

La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului, activitatea pe care se acceseaza programul (productie/servicii/comert), locatia implementarii proiectului(rural/urban), data si ora inregistrarii, conform principiului ” primul venit-primul servit”, in aceasta ordine.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 20.000.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare neramursabile. Prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 200 beneficiari.

  • Dumitru Saviana Ioana

    Cum se calculeaza punctajul.? Cu multumiri

    • micida

      Puteti afla raspunsul apeland la numarul de telefon 0757-108574 reprezentantul OTIMMC Satu Mare, dl. Cristian Ratiu.