Modificari in noul cod fiscal 2017

Începând cu luna Ianuarie 2017, Codul fiscal a suferit o serie de modificări, după cum urmează:

IMPOZITUL PE PROFIT

A fost introdusă scutirea de la plata impozitului pe profit în primii 10 ani de activitate a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, cât și activități conexe acesteia. Noua reglementare a intrat în vigoare din 6 Ianuarie 2017.

 

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Plafonul privind nivelul veniturilor anuale până la care o societate se califică drept plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a crescut de la 100.000 Euro la 500.000 Euro.

Contribuabilii care se calificau drept plătitori de impozit pe profit, dar care îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform noilor reguli, au obligația să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începand cu 1 februarie 2017.

Modificarea sistemului de impunere se va comunica autorităților până la data de 25 februarie 2017 inclusiv, data până la care se va depune și declarația de impozit pe profit pentru perioada 1 – 31 ianuarie 2017.

Cota de impozit de 1% se aplică și pentru microîntreprinderile care au un singur angajat. Anterior, pentru acestea se aplica cota de 2%, care a fost acum eliminată.

 

IMPOZIT PE VENIT

Scutire impozit pe venit pentru lucrătorii sezonieri

Începând cu data de 1 februarie 2017, o nouă categorie de venituri va fi scutită de la impozitul pe venit.

Astfel, vor fi scutite de la plata impozitului, veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere (ex: domeniul hotelier, restaurante, turism).

Deductibilitatea abonamentelor medicale

Începând cu data de 1 februarie 2017, serviciile medicale furnizate sub forma de abonament suportate de angajați, vor fi deductibile la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în limita echivalentului în lei a sumei de 400 Euro / persoană / an.

Nou regim de impozitare pentru veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor

Se introduce un plafon neimpozabil pentru veniturile obţinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente, precum şi asupra terenurilor fără construcţii. Plafonul stabilit este de 450.000 lei. Pentru diferența dintre valoarea contractuală si plafonul neimpozabil (i.e., 450.000 lei) se va aplica un impozit de 3%. Noul regim de impozitare se aplică începând cu data de 6 ianuarie 2017.

 

CONTRIBUȚII SOCIALE

Eliminare plafon pentru calculul contribuțiilor de pensie și sănătate la salarii.

Începând cu data de 1 februarie 2017, se elimină plafonul maxim pentru calculul contribuțiilor de asigurări sociale (CAS – pensie) și contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicabile pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, atât pentru cotele la nivel de angajat, cât și la nivel de angajator.

Plafonul maxim pentru baza lunară de calcul a CAS și CASS era de 5 salarii medii brute (5 x 2.681 lei). Deși plafonul maxim pentru CAS se aplica și anterior, plafonul pentru calculul CASS este aplicabil doar începând cu 1 ianuarie 2017, conform Codului fiscal.

CASS pentru veniturile din investiții și din alte surse

Se elimină plafonul maxim pentru calculul contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicabile pentru veniturile din investiţii și din alte surse. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat. În plus, se reglementează faptul ca persoanele care realizează venituri din investiţii şi / sau din alte surse nu datorează CASS pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal, realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Noile prevederi se aplică începând cu data de 1 februarie 2017.

 

NOTĂ.

a. Salariul minim brut pe tară garantat în plată, se stabilește la 1.450 lei lunar (în comparație cu 1.250 lei în prezent), pentru un program complet de lucru de 166,00 ore / lună și va intra în vigoare începand cu data de 1 februarie 2017.

b. Începând cu data de 1 iulie 2017 se va considera valoarea majorată a punctului de pensie, mai mare cu 9% față de perioada curentă, reprezentând 1.000 lei.

c. Cota standard de TVA, începând cu data de 1 ianuarie 2017, este de 19%, conform Codului fiscal.