Romania Start-up Plus: 105 milioane de euro pentru antreprenoriat

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat, spre consultare publica, Ghidul Programului „Romania Start-Up Plus”, in valoare de 105 milioane euro din alocarea aferenta Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, avand ca obiective stimularea antreprenoriatului si crearea de locuri de munca.

Modul in care se va desfasura mecanismul de finantare:

I. La semnarea contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primeste prima transa de finantare in valoare de maximum 24.000 euro.
II. In cazul in care antreprenorul realizeaza venituri brute echivalente cu 50% din valoarea primei transe, i se va acorda cea de-a doua transa de finantare, in valoare de maxim 16.000 Euro.

 

Pentru acest proiect, solicitantii eligibili sunt:
– Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
– Organizatii sindicale si patronate;
– Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
– Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
– Asociatii profesionale;
– Camere de comert si industrie;
– ONG-uri
– Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/agentii/organizatii subordonate/coordonate de acesta.
Regiunile eligibile sunt exclusiv regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare pentru prioritatea de investitii 8.iii.
Pentru Ghidul solicitantului si documentatia necesara lansarii cererii de finantare click aici.