Schema de minimis pentru angajarea tinerilor absolventi

Pentru a disemina catre mediul de afaceri materialele elaborate in cadrul schemei de minimis “Locuri de muncă subventionate”, instituita prin Proiectele: “Locuri de muncă pentru TINEri”, DIMMMAT a publicat pe site-ul sau www.aippimm.ro drafturile intregii documentatii aferente celor opt proiecte (cate unul pentru fiecare regiune de dezvoltare).

Obiectivul acestei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de munca ale tinerilor absolventi ai unei institutii de invatamant secundar si tertiar in 2014, aflati in tranzitie de la scoala la viata activa, prin invatarea la locul de munca si subventionarea locurilor de munca in vederea cresterii ratei de ocupare in randul tinerilor.

Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor din toate sectoarele (cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1407/2013), sub forma de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajatii noi, in limita a 1575 lei/luna pentru studii medii si 2328 lei/luna pentru studii superioare, pe o perioada de minim 6 luni si maxim 12 luni. Valoarea maxima a subventiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/luna pentru studii medii si 1300 lei/luna pentru studii superioare.

Inscrierea in cadrul Proiectelor va fi continua pana la epuizarea bugetelor alocate si se va face prin completarea online si/sau prin tehnoredactarea si depunerea la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC) a formularelor de inregistrare (care vor fi disponibile in format editabil si electronic pe site-ul www.aippimm.ro)

Documentele necesare verificarii eligibilitatii se vor incarca in aplicatie scanate in cazul inscrierii online sau se vor atasa formularului printat si completat in cazul depunerii faptice la OTIMMC.

Stadiul actual al proiectelor este de elaborare a metodologiei (ghidului) de implementare si de stabilire a calendarului de actiuni.

Informatii suplimentare privind schema de minimis, precum si propuneri de modificare sau completare a documentatiei aferenta acesteia, se pot

solicita/trimite pe adresa de mail: adrian_panait@imm.gov.ro sau pe adresa consilierului Centrului de Informare Satu Mare cristian_ratiu@imm.gov.ro