Vineri se lanseaza Programul national „Femeia manager” 2013

BT_banner_web_720x90px

Pe site-ul Directiei Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a aparut anuntul referitor la data de lansare a programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager.

Incepand cu data de 19 iulie 2013 ora 10.00 va fi activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.
Programul urmareste imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat.
Documentatia Programului poate fi studiata si descarcata la adresa:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/coordonator-roxana-elena-craciun

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului urmatoarele tipuri de operatori economici: microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale (II), care au cel mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data inscrierii in Program si cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina peste 50% din partile sociale ale societatii in cazul microintreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/intreprinderii individuale (II) care desfasoara activitati economice, sa fie femeie.
Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de 41.500 lei/beneficiar.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile descrise in Anexa 1 la procedura programului.

In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere (19 iulie a.c.), timp de 7 zile de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere.

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software (conform Anexei nr. 3 la procedura programului), punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Admiterea in Program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line.

La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului, activitatea pe care acceseaza programul (productie/servicii/comert) si numarul de inregistrare on-line, conform principiului ”primul venit-primul servit”, in aceasta ordine.

Beneficiarii sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare.
Beneficiarii sunt obligati (pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN) sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului, sa o mentina in mediul declarat in planul de afaceri (rural sau urban), sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului si sa pastreze locurile de munca create prin program conform numarului de locuri de munca pentru care a primit punctaj in planul de afaceri. In caz contrar ajutorul acordat se recupereaza.